Home / Events / Seminar: El problema de la intersecció a Zm x Fn (Jordi Delgado, UPC)

Seminar: El problema de la intersecció a Zm x Fn (Jordi Delgado, UPC)

Date: Wednesday October 16th, 13-14
Place: CRM, room C1/028
Títle: "El problema de la intersecció a $Z^m \times F_n$".
Speaker: Jordi Delgado, UPC.

Abstract: Tant els grups lliure-abelians com els lliures satisfan la propietat de Howson (la intersecció de dos subgrups finitament generats és, de nou, finitament generada). El primer és un resultat clàssic de Dedekind, mentre que el cas lliure va ser demostrat per Howson a mitjans del segle passat.

Més tard B. Baumslag va generalitzar el darrer resultat provant que la propietat de Howson es preserva per productes lliures. El mateix enunciat falla dramàticament si substituïm el producte lliure per un producte directe, i podem trobar contraexemples senzills en la família dels grups lliure-abelians per lliure.

Aleshores, és natural demanar-se per un algorisme que, donats dos subgrups finitament generats de $Z^m \times F_n$, decideixi si la seva intersecció és finitament generada; i en cas afirmatiu, la calculi.

Filed under: ,